Warunki Sprzedaży

Składanie Zamówień

Przygotowanie zamówień odbywa się na podstawie akceptacji warunków sprzedaży FREZITE i potwierdzenia końcowego przez klienta.

Wszystkie zamówienia muszą zawierać niezbędne dane do identyfikacji zamawianego produktu, które powinny być dostarczone przez klienta (rysunki techniczne, próbki i inne).Wszystkie te dane będą przechowywane przez FREZITE przez okres sześciu miesięcy i zostaną wydane klientowi tylko na pisemną prośbę.

Anulowanie lub wprowadzenie zmian do zamówienia przez klienta wymaga zgody FREZITE, a wszelkimi związanymi z tym kosztami obciążony jest klient.

Terminy Dostaw i Zwrotów

Termin dostawy nie są wiążące tylko orientacyjne, dlatego wszelkie opóźnienia nie dają prawa klientowi do egzekwowania kar lub anulowania zamówienia.

FREZITE nie akceptuje zwrotów narzędzi wykonanych na specjalne zamówienie. Każdy inny zwrot wymaga wcześniejszej pisemnej zgody FREZITE. Firma ma prawo do obciążenia klienta kosztami manipulacyjnymi w wysokości 5% wartości zamówienia.

Wysyłka

FREZITE wysyła produkty na koszt i odpowiedzialność klienta, nawet w przypadku płatności z góry.

Ubezpieczenie na wypadek uszkodzenia lub zagubienia przesyłki będzie możliwe tylko na pisemną prośbę klienta, który będzie musiał pokryć jego koszty.

Ceny

Ceny zawarte w cenniku są cenami netto,które nie zawierają podatków i opłat.

Ceny zawarte na fakturze są cenami obowiązującymi w dniu jej wystawienia.

Ceny za narzędzia specjalne muszą być zawarte i potwierdzone w zamówieniu.

Zastrzeżenie Prawa Własności

Do czasu uregulowania całkowitej zapłaty za dostarczone narzędzia, FREZITE zastrzega sobie prawo własności sprzedawanych produktów.

Gwarancja

FREZITE jako wiarygodna firma gwarantuje jakość produkowanych i sprzedawanych produktów.

Wady powstałe w wyniki nieprawidłowego użytkowania i/lub zużycie narzędzia podczas jego prawidłowego użytkowania nie podlegają gwarancji. Gwarancja pokrywa koszty wymiany lub naprawy narzędzia tylko w przypadku gdy FREZITE stwierdzi, że produkt jest wadliwy.

Wszelkie zażalenia, które mają być rozpatrywane powinny być odpowiednio uzasadnione i złożone na piśmie.

Bezpieczeństwo

Narzędzia do obróbki drewna i tworzyw sztucznych uważane są za niebezpieczne ze względu na ich kąty cięcia, które zwykle są pozytywne, ostre krawędzie tnące i wysoką prędkość pracy. Dlatego wymagają one bezpiecznej i niezawodnej konstrukcji aby zminimalizować ryzyko, na które narażony jest użytkownik. Narzędzia FREZITE są projektowane i produkowane w oparciu o Europejską Normę EN 847 1-3 zgodnie z wymogami bezpieczeństwa i jakości.

Postanowienia Ogólne

FREZITE zastrzega sobie wszelkie prawa do dokumentów, zdjęć, szkiców, próbek i nie zezwala na ich zmianę oraz rozpowszechnianie przez osoby trzecie bez wcześniejszej pisemnej zgody.

FREZITE jest upoważnione do wprowadzania zmian technologicznych oraz graficznych bez uprzedniego informowania.

Wszelkie spory rozstrzygane będą przez sąd w Santo Tirso (Portugalia).